Zabieg Cena (zł)
1 przyłożenie 40 min 200
2 przyłożenia 40 min 300