ZabiegCena
Terapia manualna 60 min.90 zł
Zadzwoń i zarezerwuj wizytę 913 833 206

Terapia Manulana Holistyczna (TMH) jest niesamowicie skutecznym systemem terapeutycznym stworzonym przez dr Andrzeja Rakowskiego. Celem działań podejmowanych w TMH jest leczenie zaburzeń funkcji narządu ruchu oraz całego organizmu. Bardzo często zaburzenia te prezentują się w postaci bólu.

W TMH przechodzimy razem z pacjentem drogę od jego choroby do zdrowienia. Współpraca rozpoczyna się od przeprowadzenia bardzo dokładnego wywiadu. Zadajemy w nim szereg pytań o dolegliwości w przebiegu całego życia. Człowiek jest sumą wszystkich swoich doświadczeń, dlatego każda dysfunkcja ma dla nas znaczenie w procesie terapeutycznym.

Zalety terapii:

  • skupienie się na przyczynach powstawania dolegliwości, a nie tylko na „zaleczaniu” skutków
  • uwzględnienie roli stresu i emocjonalności w powstawaniu bólu
  • poddawanie terapii problemów wynikających z zaburzeń czynności, a niewidocznych w badaniach obrazowych (np. bóle głowy „nieznanego” pochodzenia, bóle kręgosłupa przy braku zmian w badaniach rtg, tomografii, rezonansie; bóle i cierpnięcie kończyn bez uchwytnych zaburzeń neurologicznych)
  • edukacja pacjenta jak radzić sobie z bólem w codzienności i zapobiegać mu
  • rozbudowany system autoterapii mający na celu trwałe uwolnienie od dolegliwości
  • postrzeganie człowieka jako niepodzielnego zbioru wzajemnie na siebie oddziałujących stref (strefa narządu ruchu, strefa psychiczno- duchowa, strefa płynów ustrojowych, strefa środowiskowo-społeczna, strefa narządów wewnętrznych, strefa filogenetyczno- ontogenetyczna)
  • bardzo szerokie spektrum zastosowania

Na podstawie wywiadu i badania opracowujemy strategię terapii, dostosowując ją do aktualnych potrzeb Pacjenta.
W TMH stosujemy różnego rodzaju bodźce zabiegowe (mobilizacje stawowe, mobilizacje tkanki podskórnej, techniki relaksacji mięśni, mobilizacje uciskowe, igłoterapię). Ważny aspektem jest również terapia edukacyjna, czyli uświadomienie Pacjentowi jak dużą rolę w powstawaniu jego dolegliwości odgrywa stres i tzw. myśli przeciążające. W ramach terapii edukacyjnej stosujemy również różnego rodzaju techniki relaksacji (np. trening autogenny Schulza).

Bardzo ważnym aspektem TMH jest zaangażowanie Pacjenta w proces powrotu do zdrowia. Tutaj praca nie kończy się w gabinecie. Zostaniesz nauczony/a przez nas jak codziennie dbać o swoją sprawność i co robić, aby dolegliwości nie wracały. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i technikom autoterapii zyskasz poczucie bezpieczeństwa i realnego wpływu na swoje zdrowie.